Pirkuma atgriešana

Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikalā laiksjewellery.lv, pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

 

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “Rippol par lēmumu atteikties no šā līguma (piemēram, rakstot uz e-pastu). Atgriezt preci vajag servisa centrā “Laiks”: Vaļņu iela 35, Rīga, LV-1050; telefona numurs: +371 67 240 034; e-pasta adrese: [email protected]. Noteikti paņemiet līdzi aizpildītu atteikuma veidlapu, to varat arī nosūtīt mums pa e-pastu vai aizpildīt veidlapu mūsu servisa centrā “Laiks”.

 

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

SIA „Rippol” lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, piemēram, preci lietot tik daudz,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, ar pulkstenim iepazīties vizuāli, izmēru, bet lūgums neveikt nekādas manipulācijas, nenoplēst aizsargplēves. Preci jāatgriež ar oriģinālām cenu zīmēm un pilna komplektācijā. Atgriežot preci pārdevējam, nepieciešams nodrošināt precei iepakojumu transportēšanai.

Ja pircējs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad pircēja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

SIA “Rippol” ir pienākums pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad mēs saņemam atgriezto preci, atmaksāt pircējam visas veiktās iemaksas.

Naudas atmaksa  tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.

Nosūtot preci atpakaļ, pircējam jāiepako prece tā, lai transportēšanas laikā tai nerastos bojājumi un defekti. Lai izvairītos no pārpratumiem, mēs iesakām pie preces atpakaļ sūtīšanas to apdrošināt, jo par bojājumiem atpakaļ sūtīšanas laikā atbildību nes klients. 

    

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:       

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 no 20.05.2014.g. “Noteikumi par distances līgumu”, pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības noteikumu norādītajos gadījumos, tai skaitā, bet ne tikai, ja:

  

 

Vai cenu zīme vai prove tikts sabojāta, pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci naudas atgriešanai vai preces apmaiņai. Pircējam ir tiesības 14 dienas preci izzināt, taču ne ekspluatēt.

                  

Garantija

Mūsu interneta veikals pārdod tikai orģinālus pulksteņus, kam tiek nodrošināta divu gadu garantija.

       

Servisa centrs „Laiks” garantē 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža:

- Pulksteņa darbību, ievērojot garantijas instrukcijas lietošanas noteikumus;

- Bezmaksas pulksteņa remontu servisa centrā „Laiks” un rezerves daļu apmaiņu gadījumā, ja pulkstenis nedarbojas ražošanas defektu dēļ;

- Bezmaksas konsultācijas par pulksteņu ekspluatācijas jautājumiem;

- Pulksteņa apmaiņu pulksteņa mehānisma bojājuma gadījumā, ja:

1) dotais mehānisms tika remontēts vairāk kā 3 reizes servisa centrā garantijas laikā,

2) servisa centra meistars vai neatkarīgs eksperts apstiprina, ka mehānisma remonts nav iespējams.

             

Saskaņā ar likumu,

nenozīmīgi defekti, kas būtiski neietekmē pulksteņa pamatfunkciju (displejs, plankumi uz bultiņām, dekoratīvie elementi, akmeņi uz displeja un korpusa), nevar būt uzskatāmi par iemeslu preces apmaiņai un naudas atgriešanai. Ja pēc preces iegādes konstatējāt defektu, kurš nav radies Jūsu vainas dēļ, lūdzam griezties servisa centrā „Laiks”.

                          

Servisa centra garantijā neietilpst:

- rokassprādžu, siksniņu, aizdaru remonts;

- barošanas elementa maiņa, ja tas ir komplektā ar preci, lai pircējs pārliecinātos par tās darbību; barošanas elementa derīguma termiņš var neatbilst instrukcijā norādītajam termiņam;

- preces tīrīšana;

- stikla remonts un maiņa, korpusa, ciparnīcas remonts;

- pulksteņa pogu, uzvelkamās galviņas, veltnīšu remonts;

- korpusa vai sprādzes virsmas sākotnējā pārklājuma saglabāšana vai atjaunošana (apzeltījums, apsudrabošana, plastmasas daļu metalizācija).

                        


Pircēja pretenzija uzskatāma par nepamatotu, ja:

- Konstatēti mehāniskie preces bojājumi, to skaitā gravēšana;

- Preces bojājums notika temperatūras svārstīšanās ietekmē (pirts, sauna, ziemas ūdens peldes āliņģī u.c.), t.sk., parādījies kondensāts;

- Preces bojājums radies, nodarbojoties ar aktīvajiem sporta veidiem (ūdensslēpes, volejbols, cīņas mākslu nodarbības u.tml.);

- Bojājums radies ūdens vai agresīvās ķīmiskās vides (skābes, sārmi) iedarbības dēļ, kā arī elektromagnētisma rezultātā;

- Bojājums radies nerūpīgas lietošanas rezultātā, neievērojot pulksteņa lietošanas noteikumus;

- Bojāts šķidro kristālu displejs;

- Bojāts preces stikls (saplaisājis, saskrāpēts, izkritis utt.);

- Bojājums radies dabas stihijas rezultātā;

- Baterijas maiņa un remonts (apkalpošana) tika veikta citur, nevis „Laiks” servisa centrā;

- Prece tiek izmantota tai neparedzētiem mērķiem.

                          

Preces tiek pieņemtas garantijas apkalpošanā tikai servisa centrā „Laiks” kopā ar pirkuma čeku un garantijas talonu.

 - Ja Jūs visu esat izdarījuši pareizi un pulkstenis nedarbojas, Jums ir pamats uztraukties.

- Iesakām Jums būt saprotošiem – pārdevējs vai servisa centra darbinieks nav vainīgs preces kvalitātes problēmā.

- Jūsu cienīga attieksme un pozitīvs noskaņojums palīdzēs pārdevējiem un servisa centra darbiniekiem atrast atbilstošu risinājumu.

- Pulksteņu lietošanas noteikumi ir viegli un saprotami pielietojumā, to ievērošana prasa minimālas pūles un veicina kvalitatīvu pulksteņa lietošanu. Ja Jūs nevēlaties apgrūtināt sevi ar šo noteikumu ievērošanu, atgādinām, ka saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ja pircējs ir pārkāpis preces lietošanas noteikumus, pārdevējs tiek atbrīvots no pienākuma apmierināt pircēja pretenzijas.

                                     

Nav uzskatāms par pulksteņa bojājumu:

Stundas un minūšu rādītāju bultiņu novirze, kas ir mazāka par 0.5 minūtes iedaļas (novietojot 12:00 stāvoklī).

Pieļaujama kvarca pulksteņu sekunžu rādītāja novirze 0.5 iedaļas robežās.

Pieļaujama novirze no vidējās diennakts gaitas precizitātes mehāniskiem pulksteņiem līdz -20/+40 sekundēm diennaktī. Pieļaujama novirze no vidējās mēneša gaitas precizitātes kvarca pulksteņiem  līdz +/-20 sekundēm mēnesī.